VOL VCA

VOL VCA

Steeds vaker eisen bedrijven van hun ‘bezoekers’ dat zij in het bezit zijn van een geldig VCA-diploma.

€ 235,00

Vol VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. VCA komt vooral voor in de bouw en de petrochemische industrie. Het VOL-VCA diploma is bedoeld voor Operationeel Leidinggevend en ZZP’ers. In de training VOL-VCA doet u kennis op over de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties, het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen, VCA-certificering, het bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolboxmeetings.

De opleiding

- Twee dagdelen

Trainingsgroepen

Bij deelname van minimaal 10 personen kunnen wij een VCA training op uw bedrijfslocatie of op het opleidingscentrum van Tilstra Opleidingen organiseren. Het voordeel is dat u op een tijdstip en locatie traint dat u het beste uitkomt. Het VCA-examen wordt aansluitend aan de training georganiseerd.

Open inschrijving

Wij organiseren de VOL-VCA training maandelijks als open inschrijvingscursus. Het VCA-examen wordt aansluitend aan de training georganiseerd. De kosten bedragen € 235,00 per persoon (excl. BTW). Actuele data leest u in de cursuskalender.

Algemeen

Tilstra Opleidingen biedt u de mogelijkheid een meerjarige overeenkomst voor het trainen van uw VCA-organisatie aan te gaan. U heeft de zekerheid van één vaste opleider die uw VCA-organisatie ontzorgt en, doordat wij uw organisatie kennen, kunnen wij die samen met u verbeteren. Nieuwe VCA’ers kunnen middels onze open inschrijvingscursussen ‘instromen’.

Voorafgaand aan de training krijgen de cursisten het lesmateriaal toegestuurd. Tijdens de trainingen is er veel persoonlijke aandacht en voldoende ruimte voor het oefenen van proefexamens. Onze slagingspercentages liggen dan ook ruim boven het landelijk gemiddelde. Bij voldoende resultaat ontvangt u het VOL-VCA-diploma, een VCA-pas en wordt u opgenomen in het Centrale Diploma Register.

- De cursus is inclusief lesmaterialen en examen
- uiteraard zijn bij een training op ons opleidingscentrum koffie/thee en een uitgebreide lunch inbegrepen
- op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Tilstra Opleidingen BV van toepassing

  • informatie
  • aanmelden